Vil en gågate ødelegge Lillesand?


Lillesand er en vakker småby. Vi er så heldig at vi ligger rett i sjøkanten.

Lillesandhavn og havet er utsikten fra gatene og de smale smauene mellom de hvite husene. Hadde du kommet hit på besøk for første gang hadde du blitt helt betatt!! I tillegg hadde du undret deg på hvorfor alle bilene er samlet tett i tett mellom deg og idyllen.

Det pågår i disse dager en debatt om helårs gågate i Lillesand. Mange mener nei til gågate og mange mener ja til gågate. I Lillesand vil gågate si ca 200 meter av Strandgata. En bit vei som vi som bor her allerede er vant til å ha som gågate om sommeren. Nå ser det endelig ut som skal bli en oppgradert trivselsgate uten gjennomgangstrafikk hele året.

På 60-tallet var det mange som mente at E-18 burde legges ned rundt hjørnet ved Ole Olsen for at vi ikke skulle minste handel!

Verden har sannelig forandret seg. Bilen har blitt større og større og den er et fremmedelement mellom menneske og natur. I Lillesand er vi svært nær naturen, sommer som vinter. Ved å flytte bilen få meter fra bykjernen som allerede er veldig liten, vil trivselen øke. Dette er sunn fornuft. Men vaner er vonde å vende. Å legge om kjøremønster eller parkeringsmønster skaper ubehag. Alle nye vaner får oss til å stritte.

Uten å anklage noen vil jeg mene at mange av de som sier nei, sier det på grunn av egen bekvemmelighet. De bruker byen som en gjennomfartsåre og parkerer kanskje sjeldent for å kose seg en time eller to langs bryggene, i butikkene eller på spisestedene. De er kanskje ikke med på å holde liv i noe som helst fordi det er en menneskerett å gjøre sine ærend hvor en vil. Det de glemmer er at besøkende som kommer for å nettopp gjøre dette (legge sine ærend der de vil), får en mye hyggeligere opplevelse av Lillesand med gågate tilrettelagt for trivsel.

Dette er jo nettopp det et kjøpesenterne IKKE har!

Så min mening som butikkdriver er at vi skal gjøre det hyggelig for de vi mener fortjener det. Det vil si de som allerede bruker byen bevisst og de vi ønsker å tiltrekke oss. Det bor ca 180.000 mennesker i en radius på en halv times kjøring rundt Lillesand. At byen er "død" i dag, betyr ikke at den blir mer "dø" med gågate. Det betyr bare at vi har et vanvittig potensiale som vi må formidle til alle de som ikke har oppdaget hvor fantastisk vi har det! Folk ønsker seg opplevelser og en grei plass å sette fra seg bilen!